Wat mee te brengen voor kwijtschelding water/avri/gemeente

Legitimatiebewijs uzelf/partner
Loonstrook uzelf/partner
Beschikking heffingskorting
Premie ziektekostenverzekering
Beschikking zorgtoeslag
Laatste huurspecificatie
Beschikking huurtoeslag
Laatste 3 maanden bankafschriften
(ook spaarrekeningen)

Indien u in het bezit bent van:

Eigen huis: Jaaropgave hypotheek
Auto/scooter: Gegevens van de auto/scooter, invalideparkeerkaart

Overig:
Bij schulden: openstaande schuld en de aflossing
Alimentatie: Laatste betaling