Wat mee te brengen voor aangifte Belasting

Jaaropgaven over het betreffende belastingjaar
Beschikking Zorgtoeslag over het betreffende belastingjaar
Eigen huis – de WOZ waarde (let op de pijldatum)
Eigenhuis- overzicht hypotheekrente
Bijbetalingen (rekeningen gehoorapparaat,medicijnen)
Kosten Thuiszorg
Bewijs chronische aandoening/diëten
Vorige belasting aangifte
Digi-D code