Eigen vermogen < > Huur- en zorgtoeslag

Zorgtoeslag en vermogen:

Maximaal vermogen op 1 januari 2019: Ik heb geen toeslagpartner – € 114.776,-
Ik heb een toeslagpartner – € 145.136,-

Maximaal vermogen op 1 januari 2020: Ik heb geen toeslagpartner: € 116.613,- Ik heb een toeslagpartner: € 147.459,-

Wat moet ik doen als ik te veel vermogen heb? Dan moet u de toeslag stopzetten. Anders moet u de toeslag later terugbetalen.

Huurtoeslag en vermogen met ingang van 1 januari 2019:
Om huurtoeslag te krijgen mag het vermogen per persoon in uw huishouden niet hoger zijn dan €30.000,-. Kijk (online) bij uw situatie om te zien hoeveel vermogen u maximaal mag hebben.
Maximaal vermogen op 1 januari 2019: Ik heb geen toeslagpartner: € 30.000,-
Ik heb een toeslagpartner: € 60.000,-

Voor 2020 zijn de bedragen zonder toeslagpartner € 30.846,- en met toeslagpartner € 61.692,-
Hebt u een medebewoner voor de huurtoeslag? Een medebewoner mag in 2019 niet meer dan € 30.000,- vermogen hebben.In 2020 wordt dit € 30.846,-  Soms telt een deel van het vermogen niet mee.
-Wat moet ik doen als ik te veel vermogen heb? Dan moet u de toeslag stopzetten. Anders moet u de toeslag later terugbetalen.

(bron:belastingdienst)