Alle activiteiten vinden plaats in het verenigingsgebouw : ‘DE SCHAKEL’ aan de Scheeringlaan 4A, 4001 WJ Tiel.

Postadres : A.V.G.N., p/a De Praam 9, 4002GC Tiel (postbus is komen te vervallen)

Openingstijden
Maandag, woensdag en donderdag van 09:00 – 12:00 uur
of op afspraak, bel dan de administratie: 0344-615718

Emailadres : avgn@hetnet.nl

Facebook: Avgn Tiel

Dagelijks bestuur :
Voorzitter : Dhr. A van Malsen
Secretaris : Dhr W. Meijeren
Penningmeester : Mevr. L. Lubbers

Algemeen :

Kantoor : 0344-615718
Zaal : 0344-654678
2e Penningmeester : 0344-654878

Bank: Rabobank NL69RABO0362934886 –
Kamer van Koophandel : Ingeschreven in Tiel, onder registratienummer. 11020201