Nieuws omtrent Corona maatregelen

In verband met de corona uitbraak is de AVGN gesloten. Al onze activiteiten en evenementen zijn tot nader order (in overeenstemming met de lichtlijnen van het RIVM) opgeschort.Wilt u ons toch bereiken? Dat kan. Schrijf naar avgn@hetnet.nl of bel na 12 uur ’s middags met 0344-615718 en spreek uw boodschap in.Twee keer per week worden ingesproken berichten afgeluisterd. Laat uw telefoonnummer achter zodat wij u kunnen terugbellen.

AVGN te Tiel

A.V.G.N. te Tiel? Nooit van gehoord!

De Algemene Vereniging Gehandicapten Nederland in de Bloemenbuurt in Tiel

Wist u dat zij uitsluitend met vrijwilligers werken? En dat die vrijwilligers samen alles regelen?

Zoals:
– De dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden en het onderhoud van het gebouw
– Het onderhoud van de tuin
– Het maken van het boekje ‘de Brug’
– Het organiseren en uitvoeren van de vele AVGN activiteiten
– De inkoop
– Adviesdienst en hulp bij belastingaangifte
– De fondsenwerving
– Verhuur van de zaal aan derden
– Het beheren van de bar en de keuken bij activiteiten
– Het bieden van een gezellige werkplek op basis van vrijwilligheid
– Het inschenken van een kop koffie voor elkaar

Om de inwoners van Tiel en omstreken in de gelegenheid te blijven stellen gebruik te maken van onze voorzieningen zou u eigenlijk lid moeten worden.

Lidmaatschap van de A.V.G.N. is niet duur en heeft veel voordelen.

Een enkel lidmaatschap kost* € 16,-
Een dubbel lidmaatschap kost* € 30,-
(*excl. 1,25 eenmalige inschrijfkosten)
Het lidmaatschap geeft recht op kortingen bij al onze activiteiten

U kunt ons door uw lidmaatschap sponsoren. Steun ons door lid te worden. Steun ons door zelf vrijwilliger te worden!
Of kom gezellig op de koffie. Op maandag, woensdag en donderdag is het om 10.30 uur koffietijd!

Gewoon doen!
Dank u.

 

Eigen vermogen < > Huur- en zorgtoeslag

Zorgtoeslag en vermogen:

Maximaal vermogen op 1 januari 2019: Ik heb geen toeslagpartner – € 114.776,-
Ik heb een toeslagpartner – € 145.136,-

Maximaal vermogen op 1 januari 2020: Ik heb geen toeslagpartner: € 116.613,- Ik heb een toeslagpartner: € 147.459,-

Wat moet ik doen als ik te veel vermogen heb? Dan moet u de toeslag stopzetten. Anders moet u de toeslag later terugbetalen.

Huurtoeslag en vermogen met ingang van 1 januari 2019:
Om huurtoeslag te krijgen mag het vermogen per persoon in uw huishouden niet hoger zijn dan €30.000,-. Kijk (online) bij uw situatie om te zien hoeveel vermogen u maximaal mag hebben.
Maximaal vermogen op 1 januari 2019: Ik heb geen toeslagpartner: € 30.000,-
Ik heb een toeslagpartner: € 60.000,-

Voor 2020 zijn de bedragen zonder toeslagpartner € 30.846,- en met toeslagpartner € 61.692,-
Hebt u een medebewoner voor de huurtoeslag? Een medebewoner mag in 2019 niet meer dan € 30.000,- vermogen hebben.In 2020 wordt dit € 30.846,-  Soms telt een deel van het vermogen niet mee.
-Wat moet ik doen als ik te veel vermogen heb? Dan moet u de toeslag stopzetten. Anders moet u de toeslag later terugbetalen.

(bron:belastingdienst)

AOW-toeslag voor uw partner

Bron: SVB
AOW-pensioen
AOW-toeslag voor uw partner
Ontvangt u AOW en heeft uw partner de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan krijgt u een extra bedrag bovenop uw AOW-pensioen. Dit extra bedrag heet een toeslag. U krijgt deze toeslag tot uw partner de AOW-leeftijd heeft. Hoeveel toeslag u krijgt hangt af van:
1. Het aantal jaren dat uw partner verzekerd is geweest voor de AOW
Als uw partner buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt, dan is hij of zij meestal niet verzekerd voor de AOW. Voor elk jaar dat uw partner niet verzekerd is geweest, gaat er 2% van de toeslag af.
2. De inkomsten van uw partner
1. Uw partner heeft een salaris, of winst uit een eigen bedrijf. Deze inkomsten trekken we gedeeltelijk af van de toeslag. We berekenen dit als volgt:
o De eerste € 220,41 van het bruto maandsalaris tellen we niet mee.
o Het salaris daarboven trekken we voor twee derde van uw toeslag af.
o Verdient uw partner bruto meer dan € 1.303,73 per maand, dan krijgt u geen toeslag meer.
2. Uw partner heeft een vervroegd pensioen of een uitkering, zoals een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze inkomsten trekken we volledig van de toeslag af. Ontvangt uw partner bruto meer dan € 722,21 per maand, dan krijgt u geen toeslag meer.
3. De inkomsten van u en uw partner samen
Is uw gezamenlijk inkomen (uw AOW-pensioen telt ook mee) meer dan € 2.570,88 per maand? Dan gaat er nog maximaal 10% van uw toeslag af. Wilt u weten hoe hoog uw AOW met toeslag precies is? Bekijk uw gegevens dan op Mijn SVB.
AOW-toeslag vervalt in 2015
Vanaf 1 april 2015 vervalt de toeslag. U kunt dan alleen nog toeslag krijgen als u:
• voor 1 april 2015 al recht had op een AOW-pensioen, én
• voor 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend was.
Als u op of na 1 januari 1950 geboren bent, krijgt u geen toeslag meer. Bent u voor 1 januari 1950 geboren dan verandert er voor u niets als u voor 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend was. U ontvangt de toeslag tot uw jongere partner AOW-pensioen krijgt.
Meer informatie over het afschaffen van de toeslag vindt u in de leaflet ‘Toeslag AOW stopt in 2015’.
Daarnaast wil het kabinet de toeslag per 1 juli 2014 aanpassen. Als u samen met uw partner een inkomen heeft van meer dan € 50.000 (de AOW telt niet mee), stopt de toeslag. Dit geldt in ieder geval als u vanaf 1 juli 2014 voor het eerst AOW-pensioen krijgt. Hiervoor is een wetsvoorstel in voorbereiding.
Gevolgen lagere toeslag / vervallen toeslag
Door het verlagen of vervallen van de toeslag heeft u tijdelijk minder inkomsten dan waar u misschien op heeft gerekend. Of u hier iets aan moet doen, hangt af van uw financiële situatie. Een mogelijkheid is dat uw partner (weer) gaat werken.
AIO-aanvulling
Woont u in Nederland en krijgt u geen volledig AOW-pensioen? En heeft u naast uw AOW-pensioen geen of weinig andere inkomsten? Dan kunt u misschien een aanvulling op uw AOW pensioen (AIO-aanvulling) krijgen.

AVGN helpt met het invullen van Belastingaangifte

Lees dit zorgvuldig

Let op: de A.V.G.N. verzorgt uw
Belastingaangifte

Geld terug krijgen dat u te veel betaald heeft,
dat kan. Ontvangt u geen envelop van de belasting dan is er de mogelijkheid om toch belastinggeld terug te krijgen. Als u nog nooit belasting formulieren voor teruggave heeft ingevuld dan kunt u over de laatste 5 jaar teruggave vragen. Hiervoor hebben wij alle benodigde gegevens nodig van de afgelopen jaren. Wat u precies nodig hebt, informeer daarover even op kantoor. Dus schroom niet en neem contact met ons op, want het is uw geld, meestal meer dan u denkt.
Maak snel een afspraak en wij doen de rest.

Adviesdienst A.V.G.N.
Tel. 0344-615718

Wat mee te brengen voor aangifte Belasting

Jaaropgaven over het betreffende belastingjaar
Beschikking Zorgtoeslag over het betreffende belastingjaar
Eigen huis – de WOZ waarde (let op de pijldatum)
Eigenhuis- overzicht hypotheekrente
Bijbetalingen (rekeningen gehoorapparaat,medicijnen)
Kosten Thuiszorg
Bewijs chronische aandoening/diëten
Vorige belasting aangifte
Digi-D code

Wat mee te brengen voor kwijtschelding water/avri/gemeente

Legitimatiebewijs uzelf/partner
Loonstrook uzelf/partner
Beschikking heffingskorting
Premie ziektekostenverzekering
Beschikking zorgtoeslag
Laatste huurspecificatie
Beschikking huurtoeslag
Laatste 3 maanden bankafschriften
(ook spaarrekeningen)

Indien u in het bezit bent van:

Eigen huis: Jaaropgave hypotheek
Auto/scooter: Gegevens van de auto/scooter, invalideparkeerkaart

Overig:
Bij schulden: openstaande schuld en de aflossing
Alimentatie: Laatste betaling