AOW-toeslag voor uw partner

Bron: SVB
AOW-pensioen
AOW-toeslag voor uw partner
Ontvangt u AOW en heeft uw partner de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan krijgt u een extra bedrag bovenop uw AOW-pensioen. Dit extra bedrag heet een toeslag. U krijgt deze toeslag tot uw partner de AOW-leeftijd heeft. Hoeveel toeslag u krijgt hangt af van:
1. Het aantal jaren dat uw partner verzekerd is geweest voor de AOW
Als uw partner buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt, dan is hij of zij meestal niet verzekerd voor de AOW. Voor elk jaar dat uw partner niet verzekerd is geweest, gaat er 2% van de toeslag af.
2. De inkomsten van uw partner
1. Uw partner heeft een salaris, of winst uit een eigen bedrijf. Deze inkomsten trekken we gedeeltelijk af van de toeslag. We berekenen dit als volgt:
o De eerste € 220,41 van het bruto maandsalaris tellen we niet mee.
o Het salaris daarboven trekken we voor twee derde van uw toeslag af.
o Verdient uw partner bruto meer dan € 1.303,73 per maand, dan krijgt u geen toeslag meer.
2. Uw partner heeft een vervroegd pensioen of een uitkering, zoals een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze inkomsten trekken we volledig van de toeslag af. Ontvangt uw partner bruto meer dan € 722,21 per maand, dan krijgt u geen toeslag meer.
3. De inkomsten van u en uw partner samen
Is uw gezamenlijk inkomen (uw AOW-pensioen telt ook mee) meer dan € 2.570,88 per maand? Dan gaat er nog maximaal 10% van uw toeslag af. Wilt u weten hoe hoog uw AOW met toeslag precies is? Bekijk uw gegevens dan op Mijn SVB.
AOW-toeslag vervalt in 2015
Vanaf 1 april 2015 vervalt de toeslag. U kunt dan alleen nog toeslag krijgen als u:
• voor 1 april 2015 al recht had op een AOW-pensioen, én
• voor 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend was.
Als u op of na 1 januari 1950 geboren bent, krijgt u geen toeslag meer. Bent u voor 1 januari 1950 geboren dan verandert er voor u niets als u voor 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend was. U ontvangt de toeslag tot uw jongere partner AOW-pensioen krijgt.
Meer informatie over het afschaffen van de toeslag vindt u in de leaflet ‘Toeslag AOW stopt in 2015’.
Daarnaast wil het kabinet de toeslag per 1 juli 2014 aanpassen. Als u samen met uw partner een inkomen heeft van meer dan € 50.000 (de AOW telt niet mee), stopt de toeslag. Dit geldt in ieder geval als u vanaf 1 juli 2014 voor het eerst AOW-pensioen krijgt. Hiervoor is een wetsvoorstel in voorbereiding.
Gevolgen lagere toeslag / vervallen toeslag
Door het verlagen of vervallen van de toeslag heeft u tijdelijk minder inkomsten dan waar u misschien op heeft gerekend. Of u hier iets aan moet doen, hangt af van uw financiële situatie. Een mogelijkheid is dat uw partner (weer) gaat werken.
AIO-aanvulling
Woont u in Nederland en krijgt u geen volledig AOW-pensioen? En heeft u naast uw AOW-pensioen geen of weinig andere inkomsten? Dan kunt u misschien een aanvulling op uw AOW pensioen (AIO-aanvulling) krijgen.