Home

Welkom op de site van A.V.G.N. Tiel

A.V.G.N. ( De Algemene Vereniging Gehandicapten Nederland )
Regio : Tiel, Betuwe, Bommelerwaard, Land van Maas en Waal

De A.V.G.N. is een autonome vereniging, die is opgericht op 8 augustus 1979.

De A.V.G.N. is er om de belangen te behartigen van gehandicapten, chronisch zieken, ouderen en al diegenen die een AAW, WAO, AOW en/of andere uitkering genieten.

De A.V.G.N. tracht dit te bereiken door:
Advies en hulpverlening te geven bij problemen, samenhangende met of voortvloeiende uit het gehandicapt zijn. Zij is u behulpzaam bij het invullen van uw belastingformulier, aanvraag zorg- en huurtoeslagen, studiefinanciering, WMO voorziening, etc.
Inspraak te verwerven in en werkzaam zijn op het terrein van de welzijnsbevordering van lichamelijk en/of zintuigelijk gehandicapten, senioren en uitkeringsgerechtigden.
Het geven van voorlichting in alle zaken die voor de doelgroepen van belang zijn, dit in ons verenigingsorgaan DE BRUG, dat 4 maal per jaar verschijnt.
Zitting te nemen in werkgroepen die beogen Tiel (- de regio) beter toegankelijk te maken op het gebied van wonen, verkeer, vervoer en openbare gebouwen voor de doelgroepen.
Het bieden van ontspanning en recreatie in clubverband. Sjoelen, kaarten, 50 plus-club, biljarten, stijldansen, bloemschikken en Jeu de Boule, etc.
Het jaarlijks organiseren van boot- en bustochten en van diverse middagen zoals kaartmiddagen, de winterkost-, eindzomer- en kerstmiddag, allen met buffet.